Menu główne

Oferta

 • analiza terenu przeznaczonego pod inwestycję – wybór działki
 • badania geologiczne oraz sporządzenie map
 • analiza możliwości zagospodarowania terenu
 • doradztwo przy planowaniu obiektu
 • tworzenie koncepcji zagospodarowania terenu która będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej (oszacowanie kosztów prac projektowych i robót budowlanych)
 • tworzenie koncepcji obiektów infrastruktury toru zgodnie z wymogami FIA
 • projektowanie toru
 • projektowanie budynków i obiektów towarzyszących
 • wykonywanie virtualnego obiektu z możliwością przejazdu po torze – rFactor
 • przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych
 • dobór unikatowych mieszanek i nawierzchni - tor wyścigowy, płyta poślizgowa
 • przygotowanie dokumentów formalnych – pozyskanie pozwoleń
 • uzgodnienia obiektu w PZM oraz FIA
 • przygotowanie dokumentacji koncesyjnej stanowiącej podstawę do homologacji toru przez PZM
 • wielobranżowe nadzory autorskie
 • wyposażenie torów
 • udział w realizacji obiektów

| Back to top/ Do góry | HiM Grupa Projektowa/ OSOM Dizajn (c)